Αλεξάνδρα Τ.

Ευγενικοί άνθρωποι και οικείο περιβάλλον, ένας κατάλληλος συνδυασμός για την μελέτη των μαθημάτων της μικρής μου κόρης.