Ομαλή ανάπτυξη των κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών του παιδιού σας.

Όταν ανάμεσα σε γονείς και παιδιά υπάρχουν δεσμοί σεβασμού…

Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο: Ένα βήμα ή μία προετοιμασία;

Το γεγονός ότι όλοι οι γονείς δεν γεννηθήκαμε και δεν εκπαιδευτήκαμε παιδαγωγοί, δε μειώνει την επιθυμία μας να προσπαθούμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Να βιώνουμε επιτυχίες και αποτυχίες.