Όταν ανάμεσα σε γονείς και παιδιά υπάρχουν δεσμοί σεβασμού...
 • Όταν ανάμεσα σε γονείς και παιδιά υπάρχουν δεσμοί σεβασμού, στοργής και αγάπης
 • Όταν δημιουργούν ευκαιρίες να μιλήσουν με το παιδί τους. Ρωτούν συχνά «γιατί» και του δίνουν την ευκαιρία ν’ αναπτύξει τη σκέψη του.
 • Όταν ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες του και δείχνουν κατανόηση στις αδυναμίες του και τα λάθη του.
 • Όταν οι γονείς βάζουν όρια. Έχουν δηλαδή σταθερούς κοινωνικούς και οικογενειακούς κανόνες.
 • Όταν οι κυρώσεις που χρησιμοποιούν οι γονείς έχουν συνέπεια.
 • Όταν οι μορφές τιμωρίας και χειραγώγησης του παιδιού είναι μάλλον ψυχολογικές και όχι σωματικές – αποτελούν δηλαδή απειλή για απώλεια της αγάπης.
 • Όταν η τιμωρία που επιβάλλεται είναι άμεση και όχι ετεροχρονισμένη.
 • Όταν οι γονείς δικαιολογούν τις αποφάσεις τους και είναι σταθερές.
 • Όταν οι αποφάσεις παίρνονται και από τους δυο γονείς.
 • Όταν προετοιμάζουν τα παιδιά για τη ζωή, μέσα από την ανάπτυξη σταθερών καθημερινών συνηθειών.
 • Όταν αναθέτουν ευθύνες στα παιδιά τους.
 • Όταν ακούνε προσεκτικά αυτά που λέει το παιδί τους.
 • Όταν λαβαίνουν υπ’ όψιν τους τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών και τις εντάσσουν στο πρόγραμμα της οικογένειας.

Β. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ