Συχνά τα παιδιά αργούν να εισέλθουν στο γλωσσικό σύστημα.

Τι είναι;

Συχνά τα παιδιά αργούν να εισέλθουν στο γλωσσικό σύστημα. Μία έγκαιρη αξιολόγηση με ειδικό λογοθεραπευτή μπορεί να εντοπίσει τις δικές σας εξατομικευμένες δυσκολίες και να αποσαφηνίσει όλες τις απορίες σας.

«Η γρήγορη παρέμβαση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σύμμαχος μας, σε μια επιτυχημένη ανάπτυξη του παιδιού. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου προλαμβάνονται και δίνουν τη θέση τους σε ευκαιρίες επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης του παιδιού 

Παπαμιχαλοπούλου Μαρικλέρ

Λογοθεραπεύτρια Ειδική παιδαγωγός