Μαθησιακές διαταραχές – δυσκολίες

Μαθησιακή δυσκολία ονομάζεται οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζει το παιδί στην κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας.

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Δ.Α.Δ

Κάθε παιδί είναι μοναδικό. Μια προσωπική αξιολόγηση του παιδιού, μπορεί να φωτίσει εκείνα τα σημεία, για να καταλάβουμε τον τρόπο που μπορούμε να βοηθήσουμε τόσο το παιδί όσο και την οικογένεια.

Διαταραχή Λόγου – Καθυστέρηση στην ομιλία

Συχνά τα παιδιά αργούν να εισέλθουν στο γλωσσικό σύστημα.