Μαθησιακή δυσκολία ονομάζεται οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζει το παιδί στην κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας.

Τι είναι;

Μαθησιακή δυσκολία ονομάζεται οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζει το παιδί στην κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας, στην πραγματοποίηση μαθηματικών υπολογισμών, στη διατήρηση της συγκέντρωσής του ή ακόμη και στο συντονισμό των κινήσεων του σώματός του.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Υγείας, τα 8 συνηθέστερα προειδοποιητικά σημάδια των μαθησιακών δυσκολιών είναι τα εξής:

  1. Δυσκολία στην ανάγνωση και/ή τη γραφή
  2. Δυσκολίες στα Μαθηματικά
  3. Δυσκολία απομνημόνευσης
  4. Δυσκολία εστίασης της προσοχής
  5. Δυσκολία τήρησης οδηγιών
  6. Κακός συντονισμός
  7. Δυσκολία διαχείρισης εννοιών που αφορούν στο χρόνο
  8. Δυσκολία οργάνωσης

Ορισμένα παιδιά εκδηλώνουν επίσης πιο ήπια συμπτώματα μαθησιακής δυσκολίας, όπως:

– Παρορμητική συμπεριφορά

– Απρεπή ανταπόκριση σε ερωτήσεις (στο σχολείο ή σε άλλο κοινωνικό πλαίσιο)

– Δυσκολία συγκέντρωσης (διάσπαση προσοχής)

– Δυσκολία έκφρασης (το παιδί δυσκολεύεται να βρει τον τρόπο να εκφράσει αυτό που σκέφτεται)

– Ασταθής επίδοση στο σχολείο

– Ανωριμότητα στην ομιλία

– Ελλιπής αντίληψη μέσω της ακοής

– Δυσκολία διαχείρισης νέων καταστάσεων

– Δυσκολία κατανόησης λέξεων ή εννοιών

Τι προτείνουμε;

Μια μαθησιακή αξιολόγηση είναι το πρώτο βήμα που προτείνεται. Είναι απαραίτητο να καταγραφεί το μαθησιακό προφίλ του μαθητή και οι ατομικές δικές του δυσκολίες.

«Πολλές φορές ένας «τίτλος» μιας δυσκολίας δεν αρκεί για να αναγνωρίσουμε την ακριβή κατάσταση του παιδιού. Χρειάζεται μια πιο εκτενής μελέτη για να κατανοήσουμε τον τρόπο που μαθαίνει ένα παιδί και τι το δυσκολεύει στις περιπτώσεις που αυτό δεν συμβαίνει. Επιπλέον είναι καλό να γνωρίζουμε, όχι μόνο τα αδύνατα του σημεία, αλλά και τις ιδιαίτερες ικανότητες του. Ειδικά το τελευταίο είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να τονώσουμε την αυτοπεποίθηση του μαθητή για να δουλέψουμε μαζί ευχάριστα και να καταφέρουμε να αντισταθμίσουμε τις δυσκολίες του.»

Παπαμιχαλοπούλου Μαρικλέρ

Λογοθεραπεύτρια Ειδική παιδαγωγός